top of page

Preeklampsia

Tento článok pre teba pripravila MUDr.Kateřina Fialová, PhD.



Preeklampsie je velmi závažná, multisystémová komplikace těhotenství, která se objevuje obvykle až v jeho druhé polovině a během šestinedělí. Začátek těhotenství může být naprosto bezpříznakový.

Jde o onemocnění vázané na placentu, vyskytuje se tedy pouze v těhotenství. Při zdravém průběhu těhotenství se správně se vyvíjející placenta propojuje s cévami dělohy, aby do ní neomezeně mohla proudit mateřská krev. Při preeklampsii však k tomuto propojení nedojde úplně optimálně - cévy matky nejsou plně otevřené a průtok krve placentou je tedy snížený. Důsledkem je pak nedostatečný přísun kyslíku a živin k plodu. Plod o svůj život v tu chvíli musí “bojovat” a produkuje látky, které zvyšují krevní tlak maminky, aby placentou protékalo dostatečné množství potřebné krve. Bohužel však tyto látky zároveň útočí na stěnu cév mateřského organismu a způsobují nebezpečné změny v některých orgánech, jako jsou ledviny, játra nebo mozek. Pokud lékaři včas nezasáhnou, hrozí těhotné ženě i jejímu plodu úmrtí. Jedinou léčbou u preeklampsie je vyvolání porodu, většinou předčasného.

Typickými příznaky preeklampsie jsou zvýšený krevní tlak, vysoké hladiny bílkoviny v moči a otoky. Včasné odhalení preeklampsie může být ztíženo tím, že se příznaky nemusí projevit všechny hned nebo mohou imitovat příznaky, které jsou běžnou součástí těhotenství. Preeklampsie může být dále provázena také poruchou srážlivosti krve a známkami jaterního poškození. Při rozvinuté nemoci se objevují bolesti hlavy či poruchy vidění.


Mezi komplikace preklampsie patří:


- tzv. HELLP syndrom (zkratka vznikla z počátečních písmen příznaků, kterými jsou Hemolysis čili rozpad červených krvinek, Elevation Liver neboli zvýšení jaterních testů a Low Platelet čili nízké hladiny destiček)

- nejvážnější komplikací je EKLAMPSIE, při níž látky uvolňované z placenty způsobí křečovité stažení cév v mozku matky. Ten je tím pádem nedostatečně okysličován a žena dostává křeče a upadá do bezvědomí. Při eklampsii a HELLP syndromu může jít při záchraně života ženy doslova o minuty!!!

- IUGR neboli nitroděložní růstové opoždění


Preeklampsie má bohužel velmi zásadní podíl na mateřské a perinatální úmrtnosti a může způsobit závažné zdravotní komplikace těhotné i jejímu dosud nenarozenému dítěti. Podílí se také na zvýšení počtu předčasných porodů a nitroděložní růstové retardace. Výskyt tohoto onemocnění se v Evropě pohybuje mezi 4 až 8 %. V 70 % se preeklampsie projeví v těhotenství, ve 30 % po porodu.

Proč je preeklampsie tak nebezpečná?

- příznaky preeklampsie jsou zaměnitelné s běžnými těhotenskými obtížemi

- vyskytuje se i u zcela zdravých žen, bez ohledu na jejich věk

- neléčená preeklampsie může vést k poškození zdraví matky a plodu.

- je příčinou až 15 % předčasných porodů

- je příčinou 42 % úmrtí těhotných

RIZIKOVÉ FAKTORY


Mezi rizikové faktory preeklampsie patří pozitivní rodinná nebo osobní anamnéza (tzn. výskyt preeklampsie v rodině nebo v předchozím těhotenství u dané ženy), věk (jak starší rodičky, tak také ženy pod 20 let), první těhotenství, vícečetné těhotenství, těhotenství po IVF, vysoký krevní tlak v době před těhotenstvím, nemoc ledvin, diabetes, nadváha.

Preeklampsie vzniká už na začátku těhotenství, i když se její příznaky objevují až v jeho druhé polovině. Z tohoto důvodu je součástí běžné těhotenské prohlídky měření krevního tlaku, který bývá prvním příznakem nemoci. Dalším diagnostickým krokem je zjištění přítomnosti bílkovin v moči těhotné, kdy pro správné zhodnocení stavu je třeba provést sběr moči za 24 hodin. U ženy se také mohou objevit otoky obličeje a končetin. Příznakem může být i nepřiměřené a rychlé přibírání na váze.

V momentě, kdy se nemoc zcela rozvine, trpí žena velmi silnými bolestmi hlavy, poruchami zraku, dostavují se mdloby, nevolnost, zvracení, případně bolest v pravém podžebří.


SCREENING


Odhalit preeklampsii dokáže speciální SCREENING PREEKLAMPSIE mezi 11. a 14. týdnem těhotenství. Vyjde-li výsledek screeningu pozitivní, je těhotné jako prevence doporučena acetylsalicylová kyselina v dávce 100–150 mg denně, a to až do 34. týdne těhotenství.

Screening preeklampsie se provádí v rámci tzv. kombinovaného screeningu, během kterého se také zjišťuje riziko vývojových vad plodu. Výsledkem je teoretický výpočet rizika preeklampsie. Toto vyšetření může absolvovat každá těhotná žena.

TEST RIZIKA preeklampsie se provádí z odběru krve až po 20. týdnu těhotenství těhotným ženám s rizikem preeklampsie, tedy těm, kterým vyšel pozitivně screening na riziko preeklampsie, mají preeklampsii, eklampsii nebo HELLP syndrom v osobní anamnéze, nebo je jim při vyšetření naměřen vysoký krevní tlak.

Pozitivita testu ukazuje na vysoké riziko vývoje nemoci v nejbližší době, tehdy je vhodná hospitalizace těhotné a další vyšetření.


PŘÍČINY


Co přesně preeklampsii způsobuje, není zatím zcela objasněno, ale k rozvoji může dojít i u zcela zdravé ženy a nástup může být velmi rychlý. Předpokládá se, že příčinou preeklampsie je porucha placentace, tj. uchycení placenty na stěnu děložní na samém začátku těhotenství.

Preeklampsie je vážný stav, jehož rozvoji současná medicína neumí zabránit, ale nabízí možnost včas odhalit riziko jejího vzniku a umožnit prevenci a snížení rizika tohoto onemocnění. Těhotným se doporučuje stanovení rizika preeklampsie na konci prvního trimestru. Jde o vyšetření zaměřené na těhotenské komplikace obecně. Stanovuje se osobní riziko preeklampsie, růstové restrikce, riziko předčasného porodu a riziko chromozomálních poruch.


V rámci vyhledávání těhotných se zvýšeným rizikem preeklampsie se posuzuje jejich zdravotní historie (tzv. anamnéza), přesné stáří těhotenství a průtok krve v děložních arteriích (tepnách) ultrazvukem a stanovují se biochemické parametry v mateřské krvi (specifického těhotenského proteinu PAPP-A a PlGF).

Asi u 10 % těhotných se po absolvování testu zjistí vyšší riziko preeklampsie. Důležité je, že rozvoji preeklampsie je možné aktivně bránit preventivním podáváním aspirinu, který sníží riziko rozvoje preeklampsie před 34. týdnem až o 82 %.

Řada lékařů screening preeklampsie neprovádí, proto je lepší se předem informovat. Informace o pracovištích, které provádějí screening v I. trimestru, je k dispozici například na www.abctehotenstvi.cz


Při skutečném průkazu rozvoje preeklampsie je třeba ženu okamžitě hospitalizovat. Během hospitalizace lékaři průběžně vyhodnocují riziko ohrožení života ženy či plodu, případně těhotenství předčasně ukončí a provedou porod císařským řezem.

55 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page