top of page

Alkohol a zdravie ženyTak, téma alkohol a plodnosť. Čo by si mala o tom vedieť ako žena?


Na začiatok si povedzme, že mierne pitie je jeden nápoj denne a nie viac ako sedem nápojov týždenne ani nie viac ako tri nápoje naraz. Mierne pitie, definujeme ako jeden až tri drinky týždenne, a to naozaj ani nie každý jeden týždeň. Väčšina štúdií zistila, že napríklad ľahké pitie niekoľkých alkoholických nápojov týždenne neovplyvňuje plodnosť. Takže ak si si na nejakej webovej stránke prečítala o plodnosti, a že by si nikdy nemali piť, ak chceš otehotnieť, štúdie to naozaj nepodporujú.


Napríklad štúdia z roku 2009, publikovaná v časopise Epidemiology, sledovala 18 555 vydatých žien bez anamnézy neplodnosti počas 8 rokov, keď sa pokúšali otehotnieť (alebo otehotneli). Strava bola meraná dvakrát počas tohto obdobia a prospektívne súvisela s výskytom ovulačnej poruchy neplodnosti. Počas sledovania bolo hlásených 438 hlásení o neplodnosti s poruchou ovulácie a zistilo sa, že príjem alkoholu nesúvisí s rizikom neplodnosti s poruchou ovulácie.


V štúdii, kde sledovali 567 žien hľadajúcich pomoc pri podpore plodnosti v nemocnici v Massachusetts (ktoré sa zúčastnili na štúdii Environment and Reproductive Health Study, publikovanej v lekárskom časopise Fertility and Sterility) zistili, že nízky až stredný príjem alkoholických nápojov nesúvisel s rezervou vaječníkov ( merané počtom antrálnych folikulov (AFC)). Ak je teda pohár vína súčasťou vašeho rande, nemalo by to byť na škodu.


Intenzívne pitie a nadmerné pitie je však iný príbeh, rovnako ako intenzívnejšie pitie tesne po ovulácii. Štúdia, publikovaná v Reproduktion v roku 2017, sa zamerala na alkohol a oplodnenie – možnosť otehotnenia počas jedného menštruačného cyklu. Analyzovala údaje od 413 žien vo veku 19 až 41 rokov (hlavne belošiek, nehispánskych a vydatých s určitým vysokoškolským vzdelaním), ktoré si denne písali denníky o príjme alkoholu vrátane počtu a druhu nápojov (pivo, víno alebo likér) a to maximálne 19 mesiacov. Počas tejto doby sa mesačné fázy cyklu žien vypočítali metódou založenou na kalendári a poskytli mesačné vzorky moču na posúdenie stavu tehotenstva. V priebehu štúdie otehotnelo 133 žien.


Údaje porovnávajúce výsledky medzi ženami, ktoré pijú alkohol a nepijúcimi ženami ukázali, že čím väčšia je konzumácia alkoholu u ženy, tým nižšia je jej šanca na otehotnenie. Nepijúce ženy mali 41,3 % šancu otehotnieť, mierna konzumácia okolo 32 % pravdepodobnosť otehotnenia oproti 27,2 % u intenzívnej konzumácie alkoholu. Ďalej výskumníci zistili, že mierne a ťažké pitie v postovulačnej fáze znižuje pravdepodobnosť počatia o 44 % a 49 %.


V tej istej štúdii sa tiež našli dôkazy, že silné pitie pred ovuláciou môže mať vplyv aj na plodnosť a že každý ďalší deň nadmerného pitia okolo ovulácie a v luteálnej fáze bol spojený s 19 % poklesom počatia, zatiaľ čo tento vplyv bol sa nenachádza pri intenzívnejšom pití skôr v menštruačnom cykle. Ani dĺžka menštruačného cyklu sa nezmenila pitím kedykoľvek počas menštruačného cyklu. Zasahovanie do plodnosti má skôr čo do činenia s alkoholom vyvolaným nárastom hladín estradiolu, ktorý môže ovplyvniť počatie alebo implantáciu, naznačujú autori. Autori tiež uvádzajú, že jedným z obmedzení ich štúdie je, že počas tejto štúdie sa ženy aktívne nepokúšali otehotnieť.


Miera, do akej môže mať mierne až ťažké pitie a nadmerné pitie, v súčasnosti alebo keď sme boli mladší, vplyv na našu plodnosť, je menej jasné. Niektoré štúdie zistili, že dlhodobá, mierna konzumácia alkoholu môže viesť k zníženiu ovariálnej rezervy, ukazovateľa plodnosti, u žien v plodnom veku. V jednej štúdii bola mierna konzumácia alkoholu spojená s výrazne zníženým objemom vaječníkov a počtom ovariálnych antrálnych folikulov.


Okrem toho nadmerný, ťažký a dokonca chronický príjem alkoholu môže vyčerpať dôležité živiny, napríklad kyselinu listovú, ktorá je potrebná pre zdravé vajíčka, a tiež ovplyvniť ovuláciu – čo bolo preukázané v krátkodobých štúdiách a štúdiách vykonaných počas 6 mesiacov.


RAKOVINA PRSNÍKA


Vo veľmi rozsiahlych štúdiách s desiatkami tisíc žien, publikovaných v uznávaných publikáciách vrátane JAMA, Journal of the National Cancer Institute, British Medical Journal a American Journal of Epidemiology, bol príjem alkoholu určite spojené so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka s pozitívnym ER aj PR a toto riziko je vyššie u jedincov, ktorí konzumujú len tri nápoje týždenne. Najväčším rizikom je konzistentný, kumulatívny príjem alkoholu počas celého dospelého života a príjem v skoršom aj neskoršom veku. Tentoraz však nejde len o silné pitie – aj 1-3 drinky týždenne zvyšujú riziko a na každých 10 g skonzumovaného alkoholu sa riziko môže zvýšiť o 4 až 13 %!


Stručne povedané, neexistuje žiadne množstvo alkoholu, ktoré by sa považovalo za bezpečné, pokiaľ ide o prevenciu rakoviny prsníka, a ak si ešte vo vyššom riziku (dedičnosť, vek), absolútne neodporúčam piť veľa.


TEHOTENSTVO


V tehotenstve by ste sa mali absolútne vyhýbať všetkým formám alkoholu. Zatiaľ čo niektorí to môžu považovať za polemiku, pretože v niektorých krajinách môžu niektoré ženy počas tehotenstva naďalej piť, alebo môžete počuť „no, naše staré mamy pili a naše matky boli v poriadku“. Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je veľmi reálny fenomén. Výraz „lepšie bezpečne ako ľutovať“ sa nikde neuplatňuje lepšie ako tu. Uistite sa, že užívate kyselinu listovú – váš prenatálny vitamín by jej mal obsahovať dostatok, aby poskytoval ochranu neurálnej trubice, ktorú vaše dieťa potrebuje.


Existuje zdravší spôsob pitia?


Existuje teda spôsob, ako môžeme chrániť a podporovať svoje hormonálne zdravie, ak si stále chceme vychutnať drink alebo dva nápoje týždenne? Zdá sa, že množstvo, typ a načasovanie rozhodne robia rozdiel, rovnako ako aj to, ako často pijeme.


  • Najprv konzumuj jedlo než začneš konzumovať alkohol. Pitie alkoholu po jedle znižuje maximálne hodnoty etanolu v krvi v dôsledku oneskorenej absorpcie a vyprázdňovania žalúdka. Rozdiel medzi stavom nalačno a keď sme najedený sa líši podľa osoby, ale môže predstavovať až 65 – 70 % biologickej dostupnosti alkoholu.

  • Pi dostatok tekutín než začneš piť alkohol aby si svoje telo nedehydratovala Nezáleží na tom, čo jete;

  • Drž sa "čistého" alkoholu. Pokiaľ ide o riziko alkoholu, väčšina štúdií neukazuje žiadny rozdiel v typoch alkoholu, ktorý človek pije, ale niekoľko štúdií ukázalo – a mnohé ženy to potvrdzujú tým, ako sa cítia, že číre nápoje ako vodka a tequila majú nižšiu vplyv na náladu a spánok, oproti miešaným drinkom či kombinácii alkoholu.

  • Vyhýbaj sa miešaným nápojom. Zvyšujú našu cukrovú záťaž a príliš rýchlo nám zvyšujú hladinu alkoholu v krvi.

  • Neprekračuj odporúčané množstvá a vyhýbaj sa nadmernému pitiu. Zatiaľ čo sa zdá, že obmedzené užívanie alkoholu spôsobuje u inak zdravých ľudí malé celkové zdravotné riziko, príjem alkoholu nad odporúčané limity je jednoznačne spojený so zvýšenou úmrtnosťou a inými zdravotnými chorobnosťami.

  • Vyživ svoje črevá a mikrobióm. Rôzne štúdie tiež ukazujú, že výživa môže zmeniť zápal čriev spôsobený alkoholom a v dôsledku toho systémový zápal a poškodenie.

  • Zváž podporu detoxikácie pečene po pití. Bylina Pestrec mariánsky, vďaka zlúčenine nazývanej silybín, keď sa užíva po ťažkej konzumácii alkoholu, môže pomôcť chrániť/napraviť krátkodobé poškodenie pečeňových buniek spôsobené alkoholom (považuje sa za hepatoprotektívnu bylinu), ale musí sa užiť po pití – a pred spaním alebo na druhý deň ráno do práce, a nie pred pitím, keď to môže zvýšiť poškodenie.


ZÁVEROM


Alkohol môže mať malý pozitívny vplyv na naše telo. Zdá sa ale, že alkohol má do značnej miery negatívny vplyv na mnohé aspekty zdravia žien. Niektoré z nich sa líšia podľa jednotlivca, niektoré podľa veku a hormonálneho životného cyklu (puberta, reprodukčné roky, perimenopauza, menopauza) a niektoré podľa množstva a frekvencie príjmu alkoholu.

Žiadny alkohol pravdepodobne nie je lepší ako akýkoľvek alkohol, ale mierne pitie 1-2 porcií týždenne – skutočné porcie – nie veľké nalievanie sa – pravdepodobne výrazne nepoškodí naše zdravie, hoci akýkoľvek alkohol zvyšuje i riziko rakoviny prsníka a všetok alkohol by sme mali vynechať v tehotenstve. Nadmerné pitie je rizikový faktor pre širokú škálu chronických chorôb a stavov, ktorým sa dá predchádzať, vrátane rakoviny prsníka, iných druhov rakoviny, cukrovky, osteoporózy, srdcových chorôb, kognitívneho poklesu a ďalších. Faktory životného štýlu vrátane stavu výživy môžu ovplyvniť riziko nášho zdrava ak do toho ešte pijeme.


Zdroje a ďalšie informácie:


Allen NE, Beral V, Casabonne D, et al. Women Study Collaborators Moderate alcohol intake and cancer incidence in women. J Natl Cancer Inst. 2009;101(5):296.

Anwar MY, Marcus M, Taylor KC., The association between alcohol intake and fecundability during menstrual cycle phases, Human Reproduction, Volume 36, Issue 9, September 2021, Pages 2538–2548.

Bagnardi V, Rota M, Botteri E, et al. Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose-response meta-analysis.Br J Cancer. 2015;112(3):580.

Bishehsari, F., Magno E, Swanson,G. Alcohol and Gut-Derived Inflammation. Alcohol Res. 2017; 38(2): 163–171.

Block GD, Yamamoto ME, Mallick A, Styche AJ. Effects on pubertal hormones by ethanol abuse in adolescents. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 1993;17:505.

Cao Y, Willett WC, Rimm EB, et al.Light to moderate intake of alcohol, drinking patterns, and risk of cancer: results from two prospective US cohort studies. BMJ. 2015;351:h4238..

Carroll HA, Lustyk MK, Larimer ME. The relationship between alcohol consumption and menstrual cycle: a review of the literature. Arch Womens Ment Health. 2015 Dec;18(6):773-81.

Chavarro JE. Rich-Edwards JW. Rosner BA, Willett, WC. Caffeinated and alcoholic beverage intake in relation to ovulatory disorder infertility. Epidemiology. 2009 May; 20(3): 374–381.

Chen WY, Rosner B, Hankinson SE, Colditz GA, Willett WC. Moderate alcohol consumption during adult life, drinking patterns, and breast cancer risk. JAMA. 2011;306(17):1884.

Chen WY, Colditz GA, Rosner B, Hankinson SE, Hunter DJ, Manson JE, Stampfer MJ, Willett WC, Speizer FE. Use of postmenopausal hormones, alcohol, and risk for invasive breast cancer. Ann Intern Med. 2002 Nov 19;137(10):798-804.

Davies MJ, Baer DJ, Judd JT, et al.Effects of moderate alcohol intake on fasting insulin and glucose concentrations and insulin sensitivity in postmenopausal women: a randomized controlled trial. JAMA. 2002;287(19):2559.

Dorgan JF, Reichman ME, Judd JT, et al. The relation of reported alcohol ingestion to plasma levels of estrogens and androgens in premenopausal women (Maryland, United States). Cancer Causes Control. 1994 Jan;5(1):53-60.

Engen PA, Green SJ, Voigt RM, Forsyth CB, Keshavarzian A. The Gastrointestinal Microbiome: Alcohol Effects on the Composition of Intestinal Microbiota. Alcohol Res. 2015;37(2):223-36.

Gavaler JS, Love K, Van Thiel D, et al. An international study of the relationship between alcohol consumption and postmenopausal estradiol levels. Alcohol Alcohol Suppl. 1991;1:327.

Gepner Y, Golan R, Harman-Boehm I, et al. Effects of Initiating Moderate Alcohol Intake on Cardiometabolic Risk in Adults With Type 2 Diabetes: A 2-Year Randomized, Controlled Trial. Ann Intern Med. 2015;163(8):569.

Gill, J. S. (1997) Women, alcohol and the menstrual cycle. Alcohol and Alcoholism 32, 435–441.

Howard AA, Arnsten JH, Gourevitch MN. Effect of alcohol consumption on diabetes mellitus: a systematic review. Ann Intern Med. 2004;140(3):211.

Immonen, S., Launes, J., Järvinen, I. et al. Moderate alcohol use is associated with decreased brain volume in early middle age in both sexes. Sci Rep 10, 13998 (2020).

Kwon, R.; Chang, Y.; Kim, Y, et al. Alcohol Consumption Patterns and Risk of Early-Onset Vasomotor Symptoms in Premenopausal Women. Nutrients 2022, 14, 2276.

Li N, Fu S, Zhu F, Deng X, Shi X. Alcohol intake induces diminished ovarian reserve in childbearing age women. J Obstet Gynaecol Res. 2013 Feb;39(2):516-21.

Li Piani, L., Chiaffarino, F., Cipriani, S. et al. A systematic review and meta-analysis on alcohol consumption and risk of endometriosis: an update from 2012. Sci Rep 12, 19122 (2022).

Maldonado-Cárceles AB, Mitsunami M, Florio A, Williams PL, Ford JB, Souter I, Chavarro JE, Mínguez-Alarcón L; EARTH Study Team. Beverage intake and ovarian reserve among women from a fertility center. Fertil Steril. 2022 Jul;118(1):148-157.

Marfella R, Cacciapuoti F, Siniscalchi M, et al. Effect of moderate red wine intake on cardiac prognosis after recent acute myocardial infarction of subjects with Type 2 diabetes mellitus. Diabet Med. 2006;23(9):974.

Mukamal KJ . A safe level of alcohol consumption: the right answer demands the right question. J Intern Med. 2020;288(5):550. E9.

Muti, P., Trevisan, M., Micheli, A., Krogh, V., Bolelli, G., Sciaryno, R., Schunemann, H. J. and Berrino, F. (1998) Alcohol consumption and total oestradiol in premenopausal women. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention 7, 189–193.

Rachdaoui N and Sarkar, DK. Effects of Alcohol on the Endocrine System Endocrinol Metab Clin North Am. 2013 Sep; 42(3): 593–615.

Sarkola T, Fukunaga T, Mäkisalo H, Peter Eriksson CJ. Acute effect of alcohol on androgens in premenopausal women. Alcohol Alcohol. 2000 Jan;35(1):84-90.

Sarkola T, Mäkisalo H, Fukunaga T, Eriksson CJ. Acute effect of alcohol on estradiol, estrone, progesterone, prolactin, cortisol, and luteinizing hormone in premenopausal women. Alcohol Clin Exp Res. 1999 Jun;23(6):976-82. PMID: 10397281.

Schrieks IC, Heil AL, Hendriks HF, et al. The effect of alcohol consumption on insulin sensitivity and glycemic status: a systematic review and meta-analysis of intervention studies.Diabetes Care. 2015 Apr;38(4):723-32.

Shai I, Wainstein J, Harman-Boehm I, et al. Glycemic effects of moderate alcohol intake among patients with type 2 diabetes: a multicenter, randomized, clinical intervention trial. Diabetes Care. 2007;30(12):3011.

Sellers TA, Kushi LH, Cerhan JR, Vierkant RA, Gapstur SM, Vachon CM, Olson JE, Therneau TM, Folsom AR. Dietary folate intake, alcohol, and risk of breast cancer in a prospective study of postmenopausal women. Epidemiology. 2001 Jul;12(4):420-8.

Sellers TA, Vierkant RA, Cerhan JR, Gapstur SM, Vachon CM, Olson JE, Pankratz VS, Kushi LH, Folsom AR. Interaction of dietary folate intake, alcohol, and risk of hormone receptor-defined breast cancer in a prospective study of postmenopausal women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2002 Oct;11(10 Pt 1):1104-7.

Singletary KW, Gapstur SM. Alcohol and breast cancer: review of epidemiologic and experimental evidence and potential mechanisms. JAMA. 2001;286(17):2143

Sierksma A, Patel H, Ouchi N, Kihara S, Funahashi T, Heine RJ, Grobbee DE, Kluft C, Hendriks HF. Effect of moderate alcohol consumption on adiponectin, tumor necrosis factor-alpha, and insulin sensitivity. Diabetes Care. 2004 Jan;27(1):184-9.

White AJ, DeRoo LA, Weinberg CR, Sandler DP. Lifetime Alcohol Intake, Binge Drinking Behaviors, and Breast Cancer Risk. Am J Epidemiol. 2017;186(5):541.

White A, Castle IJ, Chen CM, et al. Converging Patterns of Alcohol Use and Related Outcomes Among Females and Males in the United States, 2002 to 2012. Alcohol Clin Exp Res. 2015 Sep;39(9):1712-26

Zhang S, Hunter DJ, Hankinson SE, et al.. A prospective study of folate intake and the risk of breast cancer. JAMA. 1999 May 5;281(17):1632-7.

157 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page