top of page

12 dôvodov prečo milovať svoj cyklus (časť 2)


  • Ženy, ktoré majú zvýšenú gramotnosť vo svojom cykle sú gramotné i v oblasti antikoncepcie a sú lepšie pripravené (a možno aj zdravšie) na tehotenstvo, pôrod a materstvo


Od menarché po bod počatia sme my ženy na iniciačnej ceste a zakaždým, keď krvácame, potenciálne cvičíme na jedno veľké začatie pôrodu. Keď vedome pracujeme s rytmom svojho cyklu, máme na starosti, aby bola vaša plodnosť riadená nami a tým, čo sa v tele deje a nie mechanicky ako to robia lieky (hormonálna antikoncepcia). Budujeme si dôveru v seba a svoje telo, dobré zdravie, vynikajúce znalosti o tom, kto sme, svoje hranice, schopnosť presadzovať svoje potreby a mať pochopenie a rešpekt k rytmu a načasovaniu. Toto je naša ‚pôda‘ pre vedomé počatie a cestu tehotenstva, pôrodu a materstva. Cyklickosť vás pripraví na samotné tehotenstvo a jeho fázy, to ako sa i počas tohto obodbia (bez cyklu) premeňujeme každý trimester. Pôrod je ako čas veľkej menštruácie a našou zimou je šestonedelie a nasledovné týždne potom.  • Cyklická dôvtipnosť premieňa sexuálnu skúsenosť a posúva vzťahy na novú úroveň.

Byť napojený na svoj cyklus znamená byť napojený na svoju sexuálnu energiu a jej jedinečný prejav. Naša sexuálna energia a potreby kolíšu počas celého menštruačného mesiaca, naberajú rôzne tóny a náboj. Užívanie hormonálnej antikoncepcie nielenže potláča libido, ale i rozlaďuje vašu sexuálnu energiu. Na jednu falošnú tóninu. Keď váš partner pochopí a hlboko si cení váš cyklus, môže medzi vami vzniknúť hlboká, posvätná intimita. I mimo čas ovulácie, pretože i čas predmenštruačnej fázy má svoje čaro a tým, že sme viac napojené na seba, dokáže prežiť i intímne spojenie na inej úrovni.


  • Menštruačný cyklus je iniciačný proces ženy.

Je to prostriedok, pomocou ktorého dozrievame psychicky a duchovne. Pomáha nám vyvinúť sa z vedomia založeného na egu do participatívneho vedomia, v ktorom zažívame seba a svet ako jeden celok. Skrátka vyrastáme! Aby čokoľvek bolo iniciačné, musí to zahŕňať nejaký druh psychologickej smrti (zastaraného, ​​nezrelého spôsobu bytia) a zrodenia (nového, inkluzívnejšieho spôsobu bytia) – inými slovami, vaše ego sa bude trochu biť! A to je to, čo sa odohráva vo vašom menštruačnom cykle každý mesiac. V prvej polovici cyklu náš pocit seba samej stúpa a dosahuje vrchol sebadôvery pri ovulácii, ktorá sa v druhej polovici cyklu zruší. Predmenštruačná úzkosť je naše ego, ktoré každý mesiac prechádza"malou smrťou", a to je zdravé. Všetky duchovné praktiky to považujú za súčasť svojho cieľa. My šťastné ženy ho máme v tele zabudovaný automaticky. Pochopte to a namiesto toho, aby sme boli unavené predmenštruačnou fázou, budeme ňou premenené ako fenix, znovuzrodené.


  • Náš menštruačný cyklus poskytuje dokonalý plán pre optimálny úspech.

Je to tvorivý proces stelesnený vo vašej bytosti a nehovoríme tu tentokrát o bábätkách, ale skôr o prostriedkoch na splnenie vašich snov, predstáv a cieľov. Kariére! Náš cyklus je krásny sprievodzom našej energie, tvorivosti, reflexie ale i čase, kedy je dobré dať niečomu priestor.


  • Gramotnosť menštruačného cyklu plodí spoločenskú gramotnosť.

Čím viac žena objaví silu svojho cyklu, tým viac sa bude komunikovať svoje potreby a cyklickosť praktivkovať i do svojho bežného pracovného i osobného života. Tým sa ovplyvní i partner, či deti ale i náš prístup v práci. Tým i svoje okolie naučí, kedy je čas tvorby a čas oddychu, a že všetko čo rastie potrebuje i čas regerenerácie. A tak nebuduje vo svojej rodine zaužité klamstvo, ktoré tvrdí, že musíme byť každý deň efektívny a produktívny.


  • Menštruačný cyklus je duchovná prax šitá na mieru pre každú z nác.

Rastieme vo svojej múdrosti vidieť do seba a za seba. Rozvíjame stále rafinovanejšie intuitívne schopnosti a každý mesiac, keď krvácame, sme schopné vstúpiť do rozšíreného vedomia samotnej menštruácie, aby sme zažili spojenie samé so sebou, svojou pravou ja. Menštruácia je vnútorným chrámom žien. A imperatívom nášho cyklu každý mesiac je doručiť nás do toho chrámu, na miesto, kde sa spojíme so svojím vnútorným ja.

63 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page