top of page

12 dôvodov prečo milovať svoj cyklus (časť 2)


  • Ženy, ktoré majú zvýšenú gramotnosť vo svojom cykle sú gramotné i v oblasti antikoncepcie a sú lepšie pripravené (a možno aj zdravšie) na tehotenstvo, pôrod a materstvo


Od menarché po bod počatia sme my ženy na iniciačnej ceste a zakaždým, keď krvácame, potenciálne cvičíme na jedno veľké začatie pôrodu. Keď vedome pracujeme s rytmom svojho cyklu, máme na starosti, aby bola vaša plodnosť riadená nami a tým, čo sa v tele deje a nie mechanicky ako to robia lieky (hormonálna antikoncepcia). Budujeme si dôveru v seba a svoje telo, dobré zdravie, vynikajúce znalosti o tom, kto sme, svoje hranice, schopnosť presadzovať svoje potreby a mať pochopenie a rešpekt k rytmu a načasovaniu. Toto je naša ‚pôda‘ pre vedomé počatie a cestu tehotenstva, pôrodu a materstva. Cyklickosť vás pripraví na samotné tehotenstvo a jeho fázy, to ako sa i počas tohto obodbia (bez cyklu) premeňujeme každý trimester. Pôrod je ako čas veľkej menštruácie a našou zimou je šestonedelie a nasledovné týždne potom.  • Cyklická dôvtipnosť premieňa sexuálnu skúsenosť a posúva vzťahy na novú úroveň.

Byť napojený na svoj cyklus znamená byť napojený na svoju sexuálnu energiu a jej jedinečný prejav. Naša sexuálna energia a potreby kolíšu počas celého menštruačného mesiaca, naberajú rôzne tóny a náboj. Užívanie hormonálnej antikoncepcie nielenže potláča libido, ale i rozlaďuje vašu sexuálnu energiu. Na jednu falošnú tóninu. Keď váš partner pochopí a hlboko si cení váš cyklus, môže medzi vami vzniknúť hlboká, posvätná intimita. I mimo čas ovulácie, pretože i čas predmenštruačnej fázy má svoje čaro a tým, že sme viac napojené na seba, dokáže prežiť i intímne spojenie na inej úrovni.


  • Menštruačný cyklus je iniciačný proces ženy.

Je to prostriedok, pomocou ktorého dozrievame psychicky a duchovne. Pomáha nám vyvinúť sa z vedomia založeného na egu do participatívneho vedomia, v ktorom zažívame seba a svet ako jeden celok. Skrátka vyrastáme! Aby čokoľvek bolo iniciačné, musí to zahŕňať nejaký druh psychologickej smrti (zastaraného, ​​nezrelého spôsobu bytia) a zrodenia (nového, inkluzívnejšieho spôsobu bytia) – inými slovami, vaše ego sa bude trochu biť! A to je to, čo sa odohráva vo vašom menštruačnom cykle každý mesiac. V prvej polovici cyklu náš pocit seba samej stúpa a dosahuje vrchol sebadôvery pri ovulácii, ktorá sa v druhej polovici cyklu zruší. Predmenštruačná úzkosť je naše ego, ktoré každý mesiac prechádza"malou smrťou", a to je zdravé. Všetky duchovné praktiky to považujú za súčasť svojho cieľa. My šťastné ženy ho máme v tele zabudovaný automaticky. Pochopte to a namiesto toho, aby sme boli unavené predmenštruačnou fázou, budeme ňou premenené ako fenix, znovuzrodené.


  • Náš menštruačný cyklus poskytuje dokonalý plán pre optimálny úspech.

Je to tvorivý proces stelesnený vo vašej bytosti a nehovoríme tu tentokrát o bábätkách, ale skôr o prostriedkoch na splnenie vašich snov, predstáv a cieľov. Kariére! Náš cyklus je krásny sprievodzom našej energie, tvorivosti, reflexie ale i čase, kedy je dobré dať niečomu priestor.


  • Gramotnosť menštruačného cyklu plodí spoločenskú gramotnosť.

Čím viac žena objaví silu svojho cyklu, tým viac sa bude komunikovať svoje potreby a cyklickosť praktivkovať i do svojho bežného pracovného i osobného života. Tým sa ovplyvní i partner, či deti ale i náš prístup v práci. Tým i svoje okolie naučí, kedy je čas tvorby a čas oddychu, a že všetko čo rastie potrebuje i čas regerenerácie. A tak nebuduje vo svojej rodine zaužité klamstvo, ktoré tvrdí, že musíme byť každý deň efektívny a produktívny.


  • Menštruačný cyklus je duchovná prax šitá na mieru pre každú z nác.

Rastieme vo svojej múdrosti vidieť do seba a za seba. Rozvíjame stále rafinovanejšie intuitívne schopnosti a každý mesiac, keď krvácame, sme schopné vstúpiť do rozšíreného vedomia samotnej menštruácie, aby sme zažili spojenie samé so sebou, svojou pravou ja. Menštruácia je vnútorným chrámom žien. A imperatívom nášho cyklu každý mesiac je doručiť nás do toho chrámu, na miesto, kde sa spojíme so svojím vnútorným ja.

69 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page